Exposición permanente

background

Exposición permanente

portadas-destaques-seccion

A exposición permanente do Mupega distribúese ao longo das tres plantas do edificio ocupando arredor  duns 1200 metros cadrados, dos 3500 de superficie útil que presenta o edificio.

 
Na planta baixa atópasen os seguintes servizos do museo:

 • Biblioteca auxiliar con servizos de consulta bibliográfica, hemerógrafica e de publicacións periódicas, fototeca, fonoteca e videoteca.

 • Sala de investigadores

 • Salón de Actos con capacidade para 112 persoas

 

 

Aula indianos

 

Ademais nesta planta de entrada ofrécenselle ao visitante os referentes básicos para situalo no tempo, no espazo e na temática específica do museo, para o que se presentan os seguintes módulos museográficos: 

 • Solaina de educadores galegos

 •  Os materiais didácticos

 •  Os xogos e xoguetes

 •  Peza do mes  

 

Red mupega

 

Na planta primeira ubícanse cinco seccións expositivas que responden a esta nomenclatura :

 • O mundo infantil: ciclo da infancia e xogos e xoguetes

 • A administración educativa

 • As escolas chegadas de alén mar

 • O sistema educativo

 • Zona de exposicións temporais

 

Corredor EE

 

O segundo andar presenta unha disposición análoga á primeira, agás unha pequena zona que se destina ás labores administrativas. Así, podemos observar os diferentes espazos museísticos:

 • As aulas no tempo: escolas de ferrado, restauración borbónica, da segunda república e franquista.

 • Educación Especial

 • A Rede Mupega. Bases e mostra dos fondos dos antigos institutos provinciais fundadores da devandita Rede.

 • O ensino secundario e profesional. Orixes