26/09/2023 - 09:41

Nova: O Museo Pedagóxico recrea unha aula de época no mercado "Furelos 1900"

  • Un ano máis, o Museo Pedagóxico de Galicia colaborou coa organización do mercado de época "Furelos 1900", no Concello de Melide.

O evento rememora, dende hai xa seis anos, o modo de vida de comezos do pasado século no rural.

Dentro da recreación de espazos históricos que serven para materializar esta viaxe no tempo, intégrase unha "Escola do pasado" realizada con materiais procedentes dos fondos do Museo Pedagóxico.

Peza destacada

Novas adquisicións

Actividades e obradoiros