27/09/2021 - 09:08

Nova: Programa para centros educativos 2021/2022

  • Comezan as actividades para centros escolares no Mupega

O Mupega inicia o curso cunha oferta de actividades coa que achegar a colección do museo ao alumnado dos centros educativos. Este ano o programa recolle tanto opcións presenciais no museo coma outras virtuais para realizar na propia aula, adaptando así as posibilidades a realidade actual.

A información ao detalle sobre as diferentes actividades pode consultarse no folleto adxunto ou na propia páxina web.

Peza destacada

Novas adquisicións

Actividades e obradoiros