Luces de Alén Mar. As escolas de americanos en Galicia

 

Unha nova exposición temporal ocupa as salas do MUPEGA. Nesta ocasión trátase da rotulada:  ‘Luces de Alén Mar. As Escolas de Americanos en Galicia’, promovida polo Consello da Cultura Galega, a través do seu Arquivo da Emigración Galega e coa colaboración da Secretaría Xeral de Emigración da Xunta  de Galicia. A  mostra permanecerá ata o 28 de xuño podendo ser visitada gratuitamente no horario habitual de apertura do museo (martes a sábado de 10:00h a 14:00h e de 16:00h a 20:00h ).

Ao longo dos seus 42 paneis profusamente ilustrados e rigurosamente documentados destacase o compromiso solidario dos emigrantes galegos, ao largo da segunda metade do século  XIX e primeiro tercio do XX, cos seus  varios centos de escolas construídas  e sostidas que, contribuiron de maneira notable ao avance educativo e  cultural da poboación galega.

Complementase a mostra con abundante documentación das sociedades de instrucción promotoras destas obras educativas singulares e unha representación do seu  enxoval  escolar que no seu momento supuxo unha luz de progreso e modernidade na historia da educación galega.

A exposición está comisariada polo profesor da Universidad de Santiago de Compostela, D. Vicente Peña Saavedra e documentada por Carolina García Borrazás e María Teresa García Domínguez do Arquivo da Emigración Galega.

 

Luces de Alén Mar
Inauguración
Inauguración oficial da mostra no Mupega
Detalle das diferentes visitas guiadas á exposición
Detalle das diferentes visitas guiadas á exposición