Servizo de Documentación

Armarios documentación

O Museo Pedagóxico de Galicia, ofrece a aqueles usuarios que leven a cabo investigacións arredor da historia da educación en Galicia servizos especializados relacionados coa xestión documental, material e científica dos seus fondos.

Será preciso concertar previamente o acceso aos servizos que se indican a  continuación, e  acreditar convenientemente os obxectivos da visita.

Contacto: