Órganos de goberno

COMISIÓN REITORA

PRESIDENTE

 • Sr. Conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP

VOGAIS

 • Secretario Xeral de Política Lingüística
 • Representante da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP
 • Sr/a. Director/a do Museo Pedagóxico de Galicia
 • Representante dos Órganos Consultivos en materia de Patrimonio Cultural
 • Sr. Secretario Xeral Técnico da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP
 • Director Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

SECRETARIO

 • Sr. Administrador do Museo Pedagóxico de Galicia

ÓRGANOS UNIPERSOAIS

 • Secretario Xeral
 • Director/a do Museo Pedagóxico de Galicia
 • Responsables de Áreas
 • Administrador

Equipo Actual

SEDE CENTRAL

Asesores Técnicos

 • Antonio Cepeda Fandiño
 • Laura Rodríguez Castelos

Directora

 • Beatriz Seco González
  • Secretario Xeral Técnico:
   • Manuel Vila López
  • Administrador:
   • Francisco Xosé Chas Docal