FORMULARIO DE OFERTA DE DOAZÓN AO MUPEGA

Preferiblemente cubra todos os campos. Os que aparecen con asterisco son obrigatorios.

Declara estar en posesión de todos os dereitos e da capacidade legal para realizar esta OFERTA a Xunta de Galicia, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, MUPEGA dos obxectos que se describen no Anexo a cubrir no museo:

CUBRIR UN ANEXO CORRESPONDENTE POR FONDOS

Así mesmo, autoriza á institución, no marco de actuación que lle é propio realizar a reprodución, distribución e difusión desta obra por calquera lugar e por calquera modalidade de explotación, distribución, soporte, formato e medio incluídos os audiovisuais, informáticos, multimedia, telemáticos, etc.

Requisitos de subida
Requisitos de subida
5 + 4 =
Resolva este sinxelo problema matemático e introduza o resultado. Por exemplo para 1+3, introduza 4.