FORMULARIO DE UTILIZACIÓN DOS ESPAZOS DISPOÑIBLES NO MUPEGA

Preferiblemente cubra todos os campos. Os que aparecen con asterisco son obrigatorios.

Memoria cuxo contido especifique os extremos previstos no punto 3.3 do Documento de condicións xerais e particulares de uso dos espazos dispoñibles no Mupega.
Requisitos de subida
Os datos persoais solicitados neste documento son de caracter obrigatorio. De acordo co artigo 5 da lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, serán incorporados a un ficheiro do cal é responsable a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. O titular dos datos consente a comunicación destes a organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable do ficheiro. O/a interesado/a poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o centro competente no enderezo da Consellería no edificio administrativo San Caetano s/n, 15781 Santiago de Compostela (A Coruña)
9 + 7 =
Resolva este sinxelo problema matemático e introduza o resultado. Por exemplo para 1+3, introduza 4.