FORMULARIO DE SOLICITUDE DE GRAVACIÓNS OU REPORTAXES

Preferiblemente cubra todos os campos. Os que aparecen con asterisco son obrigatorios.

PERSOA DE CONTACTO

INSTITUCIÓN OU EMPRESA

COMPROMISOS

  • Responsabilizarnos da correcta e delicada utilización tanto de espacios como de obxectos do museo facéndonos cargo de calquera deterioro ou desperfecto.
  • Facer constar nos títulos de crédito a colaboración do MUPEGA.
  • Entregar copia do traballo realizado para os arquivos do Museo.
11 + 0 =
Resolva este sinxelo problema matemático e introduza o resultado. Por exemplo para 1+3, introduza 4.