FORMULARIO DE SOLICITUDE

Preferiblemente cubra todos os campos. Os que aparecen con asterisco son obrlgatorios.

As visitas guiadas fanse a grupos de ao menos 10 persoas.

Apelidos do solicitante
Nome do solicitante
Teléfono do solicitante
Móbil do solicitante
Cargo do solicitante.
Nome do centro educativo, entidade ou asociación solicitante.
Rúa do centro solicitante.
Localidade centro solicitante.
Provincia centro solicitante.
Teléfono centro solicitante.
Idade media do grupo.
Curso visitante.
Nº persoas con discapacidade no grupo visitante.
10 + 0 =
Resolva este sinxelo problema matemático e introduza o resultado. Por exemplo para 1+3, introduza 4.